İSTANBUL TARİHİ TÜRK MÜZİĞİ TOPLULUĞU 

En önemli kültür değerlerimizden olan Klasik Türk Müziğinin, özellikle Tasavvuf Müziği ve Mehter Müziği türlerinin, kendilerine has üslup ve icra özelliklerine sâdık kalınarak ortaya konulmasını ve tanıtılmasını sağlamak, bu alanda araştırmalar ve incelemeler yapmak amacıyla; 1991 yılında, Ahmet Özhan’ın Sanat Yönetmenliğinde, Ömer Tuğrul İnançer müdürlüğünde ve Kânûnî Cüneyt Kosal’ın Sanat Yönetmen Yardımcılığında kurulan topluluk, tasavvuf ve mehter bölümü olarak iki ana birim halinde çalışmaya başlamıştır. 1826 yılında Yeniçeri Ocağı ile birlikte kaldırılan Mehterhânede ve 1925 yılında kapatılan tekkelerde, o tarihlere kadar icrâ olunan mûsikî eserlerinden bugüne ulaşan, sanat değeri yüksek klâsikleşmiş eserler öncelikli olmak üzere aynı ekollerle bestelenmiş yeni eserleri de repertuarına almıştır. Mûsikî kültürümüzü tanıtma, yaşatma ve araştırma bilinciyle; kurulduğundan günümüze yurdumuzun hemen hemen tüm şehirlerinde ve yurtdışında da kırka yakın ülkede yüzlerce konser vermiştir. Yine aynı şekilde bugüne kadar “söz uçar yazı kalır” düstûrunca konser repertuvarları için yaptığı araştırmaları, imkânları ölçüsünde kayıt altına almaya gayret etmekte olan topluluğumuz bugüne kadar 26 adet CD’den oluşan 14 albüm ve Mevlevî Âyinleri ve Sürre Alayı projelerindeki üç adet DVD ile mûsikî kültürümüzün dînî, lâdînî ve askerî mûsikî alanlarındaki klâsik, tasavvûf ve mehter mûsikîsi eserlerini seslendirerek kayıt altına alınmasını sağlamıştır.

İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu, bu icraların yanı sıra, tüm topluluğun aynı anda yer aldığı çeşitli projelere de imza atmıştır. Ulusumuzun Orta Asya’dan başlayan ve Anadolu’ya kadar uzanan tarihi yolculuğunun müzikal bir anlatımla sunulmakta olan “Kopuzdan Günümüze”; Söğüt’te yeşeren bir çınar fidesinin; Osmanlı Beyliği’nin bir büyük dünya devletine ve bu devletin de çağdaş, modern bir cumhuriyete; Türkiye Cumhuriyeti’ne gelişiminin seyrinin anlatıldığı “Kuruluştan Kurtuluşa”; Edirne’den Kars’a kadar bu topraklarda yetişmiş gönül erlerinin, ruhlarımızı aydınlatan, bizi doğruya, sevgiye, Hakk’a davet ettikleri, ilahileri, nefesleri, kasideleri ile derlenen “Anadolu Evliyaları”; tarihe Çanakkale Geçilmez olarak yazılan destanın anlatıldığı “Çanakkale Destanı”; İstanbul’dan yola çıkıp, Mekke ve Medine’ye kadar devam eden bir kervanın yolculuğun anlatıldığı “Sürre Alayı”; Süleyman Çelebi’nin yazdığı Mevlîd çerçevesinde Hz.Muhammed’in (SAV) hayatının anlatıldığı “Mevlîd”; Hakikat ile batılın savaşımı, batılın Hakikate zulmü, Müslüman coğrafyasındaki yaşanmış en elîm hâdise olan Kerbelâ vak’asını işleyen “Mâh-ı Muharrem”; semah’tan sema’ya, zeybekten sirtoya, şehirden köye, saraydan köy evine, konaktan çadıra, Dede Efendi’den Aşık Veysel’e, Karacaoğlan’dan Rahmi Bey’e, Pir Sultan Abdal’dan Alvarlı Efe’ye, Mehterden fasıla kadar, paydası bu topraklar yani Anadolu olmuş tüm melodilerin bir araya harmanlandığı bir buket olan “Yurt’tan Renkler” bu projelere birkaç örnek olabilir.

Topluluk kendi içinde oluşturduğu gruplarla tanıtım amaçlı kısa film ve el broşürleri hazırlamaktadır. Türkçe, İngilizce, İspanyolca, Gürcüce, Bulgarca hazırlanan Semâ Töreni’nin sembolizmasının anlatıldığı el broşürleri; Mevlevî Mukabelelerinin en başında gösterilmesi için hazırlanan Hz.Mevlânâ’nın Hayatı ile mevlevî dervişlerin Semâ Töreni öncesi hazırlıklarını anlatan Türkçe, İngilizce, İspanyolca, Endonezce video; topluluğun 25 yılını anlatan bir video; Çanakkale Destânı projesi için hazırlanmış Çanakkale Şiiri videosu; Anadolu Evliyâları projesi için hazırlanmış kısa video örnek olarak verilebilir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu, ulusumuzun çağdaşlaşma hedefini gerçekleştirmesine hız kazandıracak olan, kökü tarihin derinliklerine uzanan müziğimizi, evrensel boyutları ile günümüz sanatseverlerine tanıtmak ve gelecek kuşaklara bir kutlu emanet olarak aktarmadaki önemli işlevinin bilincinde olarak, araştırma ve icrâ çalışmalarını sürdürmektedir.

Topluluk kadrosu için lütfen tıklayınız.