Bahariye Mevlevîhânesi – 16 Mayıs 2017- saat:20.30

T.C.
Kültür ve Turizm Bakanlığı
Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü
İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu

Mevlevî Mukâbelesi

Hüseyin Fahrettin Dede’nin Acemaşîran makamındaki Mevlevî Âyin-i Şerîfi

Postnişin: Ömer Tuğrul İnançer

Sanat Yönetmeni: İhsan Özer

Bahariye Mevlevîhânesi
16 Mayıs 2017 Salı – Saat:20:30

ADRES: Eyüp Merkez Mahallesi, Silahtarağa Cad. Bahariye Mevlevihanesi No:12, 34050 Eyüp/İstanbul

HÜSEYİN FAHRETTİN DEDE (1854-1911)

“3 Ekim 1854 Tarihinde Beşiktaş Mevlevîhânesi’nde doğan Hüseyin Fahrettin Dede, Çırağan Sarayı’nın yapımı nedeniyle doğduğu binâ olan Beşiktaş Mevlevîhânesi’ni bırakarak 1874-1875 senesinde yalılarıyla ünlü bir mesire yeri olan Eyüp’deki Bahariye semtinde tesis edilen yeni binasına geçmiştir.

Çok iyi bir eğitim almış olan Hüseyin Fahrettin Dede, Arapça, Farsça, Fransızca okuyup yazabilen bir münevver, devrinin en önemli neyzenlerinden olan bir sâzende, dînî ve lâ-dînî besteler yapan bir bestekâr, geniş mûsîkî birikimiyle devrine ve özellikle yetiştirdiği Rauf Yektâ Bey, Dr.Suphi Ezgi gibi nazariyatçılarla bugünümüzün sistemleşmesinde çok önemli bir rol oynamış, hamparsum ve batı notası da bilen bir nazariyatçı, “Fahri” mahlasıyla şiirler yazan bir şair, mutasavvıf, kısacası yaşadığı döneme ışık tutmuş çok önemli bir müzik, kültür ve düşünce adamıdır. Onun yaşadığı dönemde de bu binâ tabîi olarak çok önemli bir tasavvuf, kültür ve sanat merkezi olmuştur.

İlk mukabelesi 29 Nisan 1885’te Bahariye Mevlevîhânesi’nde yapılmış olan Acem Aşîran makamındaki Mevlevî Âyîn-i Şerîfi’ni de bu binâda bestelemiştir. Âyinin “meydan gördüğü” bu tarihin 132. yıldönümü vesilesiyle 16 Mayıs 2017 tarihinde topluluğumuz Acem Aşîrân makamındaki bu Mevlevî Âyîn-i Şerîfi ile Mevlevî Mukâbelesi tertip edecektir.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.