FaceBook'ta paylaş

Ekleyen ITTMT Ocak - 3 - 2014 YORUM EKLE

CinucenTanrikorurCinuçen Tanrıkorur (d. 20 Şubat 1938 İstanbul – ö. 28 Haziran 2000, (İstanbul) ud virtüözü ve bestekar.
İstanbul’un Fatih ilçesinde doğdu. Kürdilihicazkâr makamından bestelediği sözleri Feyzi Halıcı’ya ait “Günaydınım” fantezi şarkısı ile “Köyde Sabah” isimli Hüseyni saz semaisi en tanınmış eserlerindendir. Ud icrasında, klasik Tanbur tavrına yakın, az mızrap vuruşuyla çok melodi elde etmeyi amaçlayan kendine özgü bir stil geliştirdi. Saim Konakçı ve günümüzün tanınmış icracılarından Gülçin Yahya ve Başak İlhan yetiştirdiği öğrencilerdendir.
Tanrıkorur 1938 senesinde İstanbul Fatih’ te dünyaya gelir. Babası Zaferşan Bey oğluna, kendi isminin Türkçe’deki tam karşılığı olarak “Cinuçen” ismini koyar. Daha çocuk yaşlarında ilk müzik derslerini kemanî-bestekâr Mustafa Sunar’in öğrencisi olan annesi Adalet Hanım’dan alır. Daha 14 yaşında iken “Ferahnâk” saz semaisi ve sözleri Fuzulî’ye ait olan bir şiiri “Şevkefzâ” makamında besteler. Yarım asır süren müzik hayatında 505 beste yapar. Kendinin terkib ettiği “Şeddisabâ”, ”Zavilaşîran” ve “Gülbûse”ismini verdiği makamlar da dahil olmak üzere birçok değişik makamdan klâsik fasıl takımları besteler. İtalyan Lisesi’ni bitirdikten sonra müzik eğitimi devam etme isteği babasınca tepki ile karşılandığında, mimarlık eğitimini alır. Güzel Sanatlar Akademisi [Mimar Sinan Üniversitesi]’nde yüksek mimarlık eğitimini bitirdikten sonra İmar İskan Bakanlığı’nda 1973’ten sonra TRT bünyesinde değişi görevler alarak devam etti. 1980 senesinde Konya Turizm Derneği’nin açtığı beste yarışmasında “Bayatîarabân Âyin-i Şerîfi” birinci seçilir. Aynı eser 1981 yılnda Paris’te Akademie Internationale de Lutece tarafından da altın madalya ile ödüllendirilir. 1982 yılında A.B.D.’in Miami şehrinde, sanat tarihçişi, Şermin Barihüda Tanrıkorur (Charmaine Angela Moo), Çin kökenli bir Jamaikalı hanımla evlenir.
1987’de Konya Selçuk Üniversitesi Müzik Eğitim Bölümü’nü kurma görevini alır ve başarı ile tamamlar. Geleneksel mûsıkimize sırf bestekâr olarak değil, ayrıca kalemiyle de büyük hizmetler yapar. Çeşitli gazete ve dergilerde haftalık makaleler yayımlar. Bununla da yetinmez, “Müzik Kimliğimiz Üzerine Düşünceler (2. baskı “Türk Müzik Kimliği”)” ve “Biraz da Müzik (2. baskı “Müzik Kültür Dil”)” isimli kitaplarını yazar. Ölümünden sonra, “Saz Ü Söz Arasında -Cinuçen Tanrıkorur Hatıraları” (2002’de) ve çeşitli dönemlerde yayımlanan akademik yazıları İsmail Kara tarafından yayına hazırlanır ve “Osmanlı Dönemi Türk Mûsikîsi” ismiyle 2003 senesinde basılır.
Hayatı boyunca davetli olarak gittiği 22 ülkede resital, konferans ve seminerler verir. 1986’da Fransız Devlet Radyosu’nca LP’si yapılan ilk Türk sanatçısı ünvânını alır.
Münir Nurettin Bey’ den sonra üstâd Yahya Kemal’in şiirlerini en çok besteleyen ikinci bestekâr Tanrıkorur’dur.
“..Yahya Kemal, şiirlerini, sesini ve tavrını çok sevdiği, meclisinde bulundurmaktan zevk aldığı Mümir Nureddin tarafından bestelenmesini aslında pek istemez, yaptıklarını beğenmezmiş. Ancak bana öyle geliyor ki, eğer Cinuçen Tanrıkorur’un bestelerini dinleseydi, ’Tamam, derdi, benim de aradığım ses bu’…Çünkü on sekiz besteden hiç biri, varlığını borçlu olduğu şiire ihanet etmedi; aksine derinden kavrayıp kucakladı, sarıp sarmaladı…” (1)
Tanrıkorur’un, Yahya Kemal’in şiirlerine yaptığı besteler 1996’da özel bir konserle icra edilir. Bu besteleri dinleyen bir yazarımızın izlenimleri oldukça heyecan ve zevk doludur. Bakın konser sonrası neler yazmış :
“…Cinuçen Tanrıkorur’un Yahya Kemal’in şiirlerinden yaptığı ve musıkimizin içindeki, tâ içindeki saf, hâresiz ve elmas melodileri, bir ’te’sir-i sihirkârî’ile bulup çıkaran bestelerini dinlemenin hazzını yaşadım. Bu müstesnâ elmas melodileri, beni parçalanmış hayatımızın hemen hemen her tarafına hakim olan ‘zevk hezimeti’nden (deyiş, Tanpınar’ındır) çekip çıkardı ve bir haz transandansı ile, musıkisinde bir taraftan dinin,öte taraftan bütün hayatın aktığı büyük Itrî’nin iklimine götürdü. Musıkinin köksüzleşmiş ve içleri boşalmış ağaç gövdelerine benzeyen, kuru hayatımızı nasıl baştan başa derleyip toparlayarak bir gülistana döndürdüğünü o “Rast Destan”’da yaşamak nasip oldu….”(2)
Aynı Hilmi Yavuz’un, Tanrıkorur’un ölümünden sonra da hakkında söyleyecekleri bitmemiştir ve şunları yazacaktır :
“…Cinuçen Tanrıkorur, Türk mûsıkisinin geleneksel konumuna bağlılığı bir dünya görüşü olarak temellük etmiş bir besteci olarak anılacaktır. Bir dünya görüşü, evet, -çünkü, klâsik mûsıkimizi, sadece bir melodi dağarının formal anlamda yeniden üretiminden ibaret bir teknik mesele olarak ele alan bestecilerimizden değildir Cinuçen Tanrıkorur…
…Cinuçen Tanrıkorur bestelerinin, bilhassa (Halime Güngör’un da isabetle belirttiği gibi), melodik yapıya ilişkin ‘geçki ve kompozisyon özellikleri’ bakımından yeniliği, klâsik musiki fomlarımızın makam,usûl ve seyir gibi geleneksel unsurlarının kısıtlayıp hudutlandırdığı muhtevayı ’aşma’ denemeleri olmalarındandır. Bu ‘aşma’yı, Cinuçen Bey’in, özellikle, Yahya Kemal’in ‘Itrî’ şiirinin bestesi olan ‘Rast Destanı’nda bulmak mümkündür: Bence, Cinuçen Bey’i, büyük bir bestekâr kılan eserler, 1990’dan sonra bestelediği, gerçekten benzersiz müziklerdir…” (3)
Yahya Kemal’in şiirlerinin bestelerine dair bir başka isim bakın neler yazmış :
“…Değerli sanatkâr bu besteleriyle Türk mûsıkisine kendi öz vadisinde yeni ufuklar açmaktadır. İleride bu günlerin tarihi yazılırken, 20. y.y. Türk Sanatı bahsinde, birkaç kırık cümle arasına bir Cinuçen Tanrıkorur isminin pırıl pırıl ışıldayacağını düşünmüştüm. Bu fikrimde halâ ısrarlıyım. Hiç şüphesiz asrımızın zavallı Türk tarihi ileriki asırlarda okuyanların içlerini burkacaktır. Eğer o burukluk içinde birkaç güzel teselli bulunacaksa, onlardan birisi her türlü hastalık, itilip kakılma, muhitsizlik, anlayışsızlık tufanına rağmen bu ebedî bestelerle mûsıkimize ve metoduyla da diğer sanatlarımıza rehberlik edecek Cinuçen Tanrıkorur adı olacaktır….” (4)
Bu besteler, aynı yıl İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kültür İşleri Daire Başkanlığı tarafından CD ve kaset olarak piyasaya verilir.
Tanrıkorur 28 Haziran 2000 akşamı saat 19.40’ da fânî hayata vedâ eder. Geride 505 beste ve kendine özgü bir üslup, tarz ve seviye bırakmıştır. Ölümünden sonraki yıllarda Türkiye’ de bütün değerler gibi kıymeti geç anlaşılır ve sağlığında hakkedip de görmediği ilgiyi görür. 2002 senesinde onun bestekârlığının 50. yılı anısına İstanbul, Ankara, Konya, Kütahya gibi şehirlerde çeşitli etkinlikler yapılır. Onunla ilgili olarak Mehmet Eryılmaz’ın hazırladığı ”O Şafak Vaktinin Cihangiri” adıyla bir saatlik belgesel film yapılır. Çeşitli konferans, konser gösterileri düzenlenir. 5 Mart akşamı CRR’de Gazi Üniversitesi Korosu 63 makamlık büyük eseri “Kâr-ı Nev Edâ” adlı kâr-ı nâtık’ ını seslendirir. Konserin solistleri Selma Sağbaş ve Bora Uymaz’ dır.
28 Haziran akşamı CRR Konser Salonunda Ahmet Özhan yönetiminde Kültür Bakanlığı Tarihî Türk Müziği Topluluğu Cinuçen Tanrıkorur’un Bestelerinden Tasavvuf Müziği” adı ile bir konser verir. Konserin Solisti Ahmet Özhan Tanrıkorur’un bestelediği ilâhileri okur. Aynı topluluk besteci’nin ‘Zâvilaşirân Mevlevî Ayin-i Şerîfi’ni de ilk defa icra eder.

KAYNAK: http://tr.wikipedia.org/wiki/Cinu%C3%A7en_Tanr%C4%B1korur

Etiket : , Özgeçmişler

FaceBook'ta paylaş

Ekleyen ITTMT Ocak - 3 - 2014 YORUM EKLE

SedatBasar.jpgAhmet Sedat Başar

1958 yılında Ankara’da doğdu, Ankara Gazi Lisesi’ni birincilikle bitirdikten sonra lisans eğitimini Istanbul Unv. Eczacılık Fakültesi’nde yapti. Yüksek öğrenimi sırasında, Süheyla Altmişdort idaresindeki Istanbul Unv. Türk Müzigi koro çalışmalarına düzenli olarak katıldı. Mutlu Torun ve Osman Nuri Ozpekel’den ud dersleri aldi.
Riza Rit idaresindeki Istanbul Unv. Icra Heyeti’nde udi olarak hizmet verdi. Istanbul Teknik Unv. Devlet Konservatuvarı’nda yüksek lisans yaptı ve öğretim görevlisi olarak çalıştı. Ruhi Ayangil orkestrası konserlerine udi olarak katıldı.

TC Kültür Bakanlığı Tarihi Türk Müziği Topluluğu’na 1992 tarihinde intisab ederek, vefatına kadar hizmet etti.

Sanatçı yurt içinde ve yurt dışında birçok konserler verdi. Japonya, Hollanda, Fransa, Belçika, Isveç, A.B.D. Mısır, Libya bunlardan bazılarıdır. Değerli sanatçı ve topluluk albümlerinde udi olarak pek çok icrası bulunmaktadır.

Bir çocuk babası olan sanatçı, 16-12-2013 tarihinde vefat etti.

Etiket : , Özgeçmişler, Unutamadıklarımız

FaceBook'ta paylaş

Ekleyen ITTMT Ocak - 3 - 2014 YORUM EKLE

1965 Trabzon doğumlu olan sanatçı orta ve lise tahsilinden sonra Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ni bitirdi.Musikiye küçük yaşlarda başladı. Ney, solfej, usul repertuar dersleri aldı. Ney derslerini radyo sanatçısı Fuat Türkelman’dan aldı.Sanatçı yurt içinde ve yurt dışında birçok konserler verdi.Japonya, İngiltere. Fransa, Hindistan. Hollanda,Kazakistan Tunus bunlardan bazılarıdır. Birçok albüme de imzasını attı. (Kimi Dosta Gider, Serencam, Nur Muhammed ,Canda Cananım Bülbüller Gibi, Can Elleri, Esmaül Hünsa ) gibi. Evli ve üç çocuk sahibi olan sanatçı 1992 başladığı Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu’nda ses sanatçısı görevine vefatına kadar devam etti. 24 Ekim 2010 Tarihinde vefat etti.

Etiket : , Özgeçmişler

FaceBook'ta paylaş

Ekleyen ITTMT Ocak - 3 - 2014 YORUM EKLE
Etiket : , Özgeçmişler

FaceBook'ta paylaş

Ekleyen ITTMT Ocak - 3 - 2014 YORUM EKLE
Etiket : , Özgeçmişler

FaceBook'ta paylaş

Ekleyen ITTMT Ocak - 3 - 2014 YORUM EKLE

MustafaOzorucİlk orta ve lise tahsilini Kütahya’da tamamladı. Lise son sınıfta o yıl kurulan Kütahya Belediye Konservatuarının açmış olduğu sınavı kazanarak konservatuar eğitimine başlamış oldu. Konservatuarın üçüncü yılında konservatuarın kendi iç problemlerinden dolayı eğitim hayatına son vermesinden sonra 1997 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Temel Bilimler bölümü sınavını kazanarak öğrenimini burada devam etti. Konservatuar yıllarında Yr. Doç. Süleyman Ergüder’den Ney dersleri aldı. Daha sonraki yıllarda çeşitli grup ve solistlerle birçok projelerde beraber oldu. Bunlar sırasıyla Dr. Oruç Güvenç’le Türk Dünyası Araştırmaları Vakfında, yine Turhan Yazgan’ın başkanlığı döneminde Nermin Gültek’le Türk Dünyası Araştırmaları Vakfında,1991 yıllarında Emel Sayın ve Şener Şen’in başrollerini paylaştığı ve tamamının Almanya, Avusturya ve Londra’ da gerçekleştirilen Neşey-i Muhabbet müzikalinde, yine 1992 -94 yılları arasında İstanbul, İzmir Bursa ve Antalya’da sahneye konulan Muhabbet 92 Müzikalinde solist olarak görev aldı. Konservatuarın üçüncü senesinde Bektaşi-i nefesleri ve Tasavvuf Musikisinden örneklerin olduğu “Sarmaşık ”isimli bir albüm çalışması yaptı. Aynı yıllarda kurulan T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğunun açmış olduğu sınavı kazanarak profesyonel sanat hayatına başlamış oldu. Halen bu toplulukta solist ve korist olarak görevini sürdürmektedir.
Son olarak 2009 Haziran ayında Burhan Öcal’ın İsviçre’nin Zürih şehrinde Zürih senfoni orkestrasıyla beraber Türk Müziği sazlarının da katıldığı bir projeye solist olarak katılmıştır. Daha sonra bu proje “Sufi&Bach” isimli bir albüm çalışması olarak İsviçre’de piyasaya çıkmıştır.

Etiket : , Özgeçmişler

FaceBook'ta paylaş

Ekleyen ITTMT Ocak - 3 - 2014 YORUM EKLE

image1967 yılında Samsun’da doğdu. Lise öğreniminin ardından; 1984 – 1988 yılları arasında Samsun Belediye Konservatuarı’nda Türk Mûsikîsi Eğitimi’ni tamamlayıp mezun olduktan sonra; 1988 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Mûsikisi Devlet Konservatuarı Ses Eğitimi Bölümü’nü kazanarak; Sn.Bekir Sıdkı Sezgin ve Sn.Tülûn Korman’dan Repertuar Dersleri’nde Türk Mûsikîsi Üslûbu ve Tavrını öğrendi. Üniversite 3.sınıf öğrencisi iken 1991 yılında T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın açmış olduğu İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu Sınavını “Ses San’atçısı” olarak kazandı ve stajını tamamlayarak, 1992 yılında memur olarak görevine atandı. 1994 yılında Ses Eğitimi Bölümü’nden mezun oldu. 1996 yılında evlendi.

Merhum Sn.Cinuçen Tanrıkorur’dan; kendisine ait bestelerini, 1997 – 1998 yılları arasında meşk etme imkânı buldu.
“Türk Mûsikîsi” alanındaki yüksek lisans eğitimini 1994 – 1998 yılları arasında tamamladı.
1998 yılının sonlarına doğru İzmir’de başladığı 8 aylık vatani görevini 1999 yılı temmuz ayında tamamladı.
2002 yılında Sn.Ayhan Çağlı’nın kurduğu ve Şefliği’ni yaptığı “Üsküdar Belediyesi Kâtibim  Türk Müziği Topluluğu’nun “Şarkılarda Üsküdar” albümüne solist ve korist olarak katkıda bulundu.

Resmi görevinde ise 1991 yılından bu yana; gerek yurt içinde , gerekse  Amerika’dan Japonya’ya kadar birçok ülkede konser ve etkinliklere ses san’atçısı olarak katıldı. TRT İstanbul Radyosu, TRT Televizyon Kanalları ve birçok özel televizyon kanalları için; Devlet Koroları ve Toplulukları adına hazırlanmış programlara; korist ve solist, TRT1 sabah programı “Sütlü Kahve”de solist, TRT MÜZİK “Ateşi Aşk” programlarında korist ve solist olarak katıldı.

Kenan Verdemir; Genel San’at Yönetmenliği’ni Devlet San’atçısı Sn.Ahmet Özhan’ın yaptığı “İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu”nda “Ses San’atçısı” olarak görevine devam etmektedir.

Etiket : , Özgeçmişler

FaceBook'ta paylaş

Ekleyen ITTMT Ocak - 3 - 2014 YORUM EKLE

Hüseyin Sert1966 YILINDA İstanbul’da doğdu. Liseyi Pertevniyal lisesinde okuduktan sonra 1985 yılında İ.T.Ü Türk Müziği Devlet Konservatuarı Temel Bilimler bölümüne girdi ve 1990 yılında bu bölümden mezun oldu. 1992 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğunda ses sanatçısı olarak göreve başladı. Halen bu görevini sürdürmektedir. Ayrıca çeşitli musiki cemiyetlerinde koro şefliği de yapmıştır.
Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Etiket : , Özgeçmişler

FaceBook'ta paylaş

Ekleyen ITTMT Ocak - 3 - 2014 YORUM EKLE

Gürhan Yaman

Etiket : , Özgeçmişler

FaceBook'ta paylaş

Ekleyen ITTMT Ocak - 3 - 2014 YORUM EKLE
Etiket : , Özgeçmişler

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.