Muallim İsmail Hakkı Bey Albümü (2015)

FRS281B-cift trayli-3lu digipak-cepliDoğumunun 150.yılı anısına topluluğumuz tarafından hazırlanan 2 CD’lik Muallim İsmail Hakkı Bey albümü yayınlanmıştır.

Türk müzik tarihinin, Osmanlı ve Cumhuriyet olmak üzere her iki döneminde de yaşamış ve bu dönemler içinde eserler vermiş, kurduğu topluluk, okul ve yetiştirdiği öğrenciler sayesinde eğitmenliği, icracılığı, şefliği ve yayınladığı kitaplar ile de adından sıkça söz ettirmiş çok önemli ve nadir şahsiyetlerden biridir İsmail Hakkı Bey.

62 yıllık hayatı süresince Kâr’dan Beste’ye, Yürük Semai’den Şarkı’ya, Kanto’dan Operet’e, İlâhî’den Türkü’ye, Marş’dan Duaname’ye, Peşrev’den Sirto’ya, Üvertür’den Polka’ya, Zeybek’ten Oyun Havası’na kadar hemen hemen her formda 1000’in üzerinde eser bestelemiş en önemli bestekârların başında gelir.

Osmanlı İmparatorluğu’nun batılılaşma döneminde, Saray’a Donizetti ve Guatelli’nin getirilişi ile Mızıka-yı Hümayun’un kurulup, Batı notası sisteminin Türk müziği alanına da girmesiyle birlikte, İsmail Hakkı Bey kısa zamanda Zati Arca ve Guatelli Paşa’dan nota sistemini öğrenmiştir. Bu sayede hem kendi eserlerini hem de diğer bestekârların icra edilmiş eserlerini notaya almış, defterler aracılığı ile günümüze kadar ulaştırarak çok büyük bir hizmette bulunmuştur. Biz de topluluk olarak bu önemli hizmetten faydalanarak repertuvarımızı oluşturduk.

Muallim İsmail Hakkı Bey’in doğumunun 150. yılına rastlayan bu dönemde, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu olarak hazırladığımız CD projesinde, bünyemizde taşıdığımız, ihtisas konularımız olan Klasik, Tasavvuf ve Mehter müziği alanları sayesinde, bestekârın her formdaki bilinen ve ilk defa icra edilen eserlerine yer verdik.

Bu vesile ile gerçekleştirdiğimiz çalışmanın, Türk müzik tarihinin en önemli köşe taşlarından biri olan Muallim İsmail Hakkı Bey’in, bestekârlık alanındaki eserlerini, geniş kitlelere daha iyi tanıtarak, gelecek kuşaklara da aktarmak açısından önemli katkı sağlamasını diliyoruz.

M.İhsan ÖZER
İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu
Sanat Yönetmeni

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.